lub
w jakim celu? zapamiętaj mnie
 
Warszawa
Thimphu  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
Booking.com

Leksykon chorób tropikalnych

Ameboza (pełzakowica)

Choroba wywoływana przez pełzaka Entamoeba histolytica, najczęściej o przebiegu przewlekłym z zaostrzeniami. Do zakażenia dochodzi poprzez spożycie cyst pasożyta z zanieczyszczoną wodą lub żywnością. Objawy - bóle brzucha i wzdęcia, luźne stolce (czasem z domieszką krwi i śluzu), stan podgorączkowy. Niekiedy występują powikłania, głównie ropnie amebowe wątroby.

czytaj dalej

Biegunka podróżnych

Zespól objawowy występujący podczas podróży do innych stref klimatycznych, której towarzyszy zmiana pory przyjmowania posiłków, nadmiar spożywanych zimnych płynów miejscowych używanie miejscowych przypraw, wywoływany najczęściej przez chorobotwórcze szczepy pałeczki okrężnicy (Escherichia coli). Najczęściej są to biegunki kilkunastogodzinne - kilkudniowe o tendencji do samoistnego ustępowania.

czytaj dalej

Błonica (dyfteryt)

Ostra choroba zakaźna, wywołana przez maczugowca błonicy (Corynebacterium diphtheriae); zmiany miejscowe w postaci błon rzekomych występują przeważnie na migdałkach, w gardle, krtani, rzadziej na skórze lub nosie. Główne objawy to: gorączka, wymioty, ból gardła, trudności w połykaniu, obrzęk węzłów chłonnych szyjnych, zatrucie toksynami; częste powikłania.

czytaj dalej

Borelioza - choroba z Lyme

Choroba zakaźna, wywoływana przez krętki z rodzaju Borrelia, przenoszona przez kleszcze. Objawem początkowym może być zmiana skórna w postaci rumienia wokół miejsca wkłucia kleszcza, jednak objaw ten nie zawsze występuje. Inne objawy to m.in.: poczucie ogólnego rozbicia, bóle głowy, mało charakterystyczne wysypki, bóle mięśniowo - stawowe, gorączka, bó

czytaj dalej

Bruceloza

Choroba zakaźna zwierząt (głównie hodowlanych), wywoływana przez bakterie z rodzaju Brucella; przenosi się na człowieka; u zwierząt powoduje ronienia i bezpłodność, u ludzi tzw. gorączkę maltańską, chorobę Banga. Objawy zależą od gatunku drobnoustroju i miejsca wniknięcia do organizmu, tzw. wrót zakażenia. Mogą wystąpić: długotrwałe osłabienie, poty, falista gorączka, bó

czytaj dalej

Cholera

Ostra epidemiczna choroba zakaźna, wywoływana przez przecinkowce (Vibrio cholerae) wydzielające enterotoksynę. Okres wylęgania trwa do 5 dni. Chorobę charakteryzuje nagły i gwałtowny przebieg bez gorączki, biegunka o typowym wodnisto - ryżowym charakterze i wymioty bez nudności, prowadzące do szybkiego odwodnienia i wyniszczenia chorego. Zakażenie następuje przez przewó

czytaj dalej

Choroba Chagasa (trypanosomoza amerykańska)

Choroba pasożytnicza, wywoływana przez wiciowce Trypanosoma cruzi, przenoszone przez wtarcie kału pluskwiaka w ranę po ukłuciu. Choroba ta występuje w Ameryce Środkowej i Południowej. Przebieg jest przewlekły, dochodzi do miokardiopatii znacznego poszerzenia przełyku i okrężnicy, co doprowadza do zgonu.

czytaj dalej

Choroby przenoszone drogą płciową

Są na świecie bardzo rozpowszechnione. Statystycznie co trzeci mieszkaniec naszego globu zakażony jest którąś z nich. Co roku odnotowuje się ponad 200 milionów nowych przypadków zakażeń, głównie w krajach rozwijających się. Często zdarza się, że zrelaksowani turyści pod wpływem słońca i drinków zawierają przygodne znajomości, które kończą się nawiązaniem kontaktó

czytaj dalej

Dur brzuszny (tyfus brzuszny)

Ostra choroba zakaźna, wywołana przez pałeczkę Salmonella typhi. Do zakażenia dochodzi drogą pokarmową. W początkowym okresie choroby narastającej temperaturze towarzyszy bezsenność, bóle głowy, bóle mięśniowe, bóle brzucha, częściej niż biegunka zaparcia, powolne tętno. Występują liczne powikłania, m.in. owrzodzenie jelita cienkiego. Metody zapobiegania to częste mycie rąk, picie tylko przegotowanej wody i nie spożywanie pokarmó

czytaj dalej

Dur powrotny

Ostra choroba zakaźna, cechująca się nagłym początkiem, z charakterystycznym rytmem nawrotów gorączki i odurzenia. Wywołują ją krętki przenoszone przez wszy odzieżowe lub kleszcze. Towarzyszą jej dreszcze, bóle mięśni, zwłaszcza kończyn, gorączka sięgająca 40,50C, która opada po 5-7 dniach. Zakażenie krętkiem duru następuje poprzez zmiażdżenie zakażonej wszy odzieżowej i wydostanie się na zewnątrz płynu jamy ciała, a następnie przez wtarcie w ubytki skó

czytaj dalej

Dżuma

Ostra epidemiczna choroba zakaźna, wywoływana przez pałeczkę dżumy Yersinia pestis, przenoszona głównie przez pchły lub przez kontakt z chorym; dżuma dymienicza — z zapaleniem węzłów chłonnych (dymienice), gorączka, często skaza krwotoczna; dżuma płucna — z zapaleniem płuc, gorączką, zamroczeniem, wymiotami i śpiączką; powikłaniem obu postaci jest posocznica, często kończąca się zgonem.

czytaj dalej

Filariozy

Grupa chorób wywołanych przez nicienie. Człowieka zakaża nimi komar poprzez ukłucie. Filariozy występują w strefie klimatu tropikalnego i subtropikalnego. Komary je przenoszące mnożą się często w małych zbiorniczkach wody, powstałych na skutek przypadkowej lub celowej działalności człowieka, jak puszki po konserwach, wyrzucone pojemniki, dołki do moczenia orzechó

czytaj dalej

Giardioza (lamblioza)

Choroba pasożytnicza człowieka, wywoływana przez wiciowca Giardia intestinalis; zarażenie doustne cystami; przewlekły nieżyt jelit, biegunka, gorączka, niekiedy żółtaczka. Zakażenie następuje poprzez ręce, wodę, żywność, zakażone cystami mechanicznie przenoszonymi przez owady, głównie muchy. Zapobieganie polega na stosowaniu zasad higieny: częstym myciu rąk, piciu tylko przegotowanej wody i nie spożywaniu pokarmó

czytaj dalej

Gorączka denga

Ostra wirusowa choroba zakaźna, występująca w dwóch postaciach: klasycznej łagodnej i krwotocznej z zespołem wykrzepiania wewnątrznaczyniowego. Chorobę tę wywołują wirusy z rodzaju Flavivirus, przenoszone na i z człowieka wraz z ukłuciem komara. Zachorowania występują w pasie klimatu tropikalnego i subtropikalnego przez cały rok, na północ i na południe od tej strefy podczas sezonowej aktywności komaró

czytaj dalej

HIV i AIDS

AIDS to poważny zespół objawów klinicznych będący konsekwencją zakażenia HIV (ludzki wirus niedoboru odporności), późne stadium infekcji HIV, zespół nabytego niedoboru odporności, sukcesywnie wyniszczający organizm. Powoduje on rozwój zakażeń oportunistycznych w organizmie oraz szereg innych komplikacji zdrowotnych. Po raz pierwszy przypadki AIDS zostały opisane w 1981 roku.

czytaj dalej

Leiszmanioza

Choroba pasożytnicza, występująca w dwóch postaciach — skórnej i trzewnej. Wywoływana jest przez pierwotniaki z rodzaju wiciowców. Do zakażenia dochodzi przez ukłucie komarów z rodzaju Phlebotomus i Lutzomyia, rzadko bezpośrednio od chorego człowieka. Następstwem ukłucia komara jest tworzenie się owrzodzeń lub zmian guzowatych, w zależności od rodzaju pierwotniaka w danym regionie geograficznym.

czytaj dalej

Malaria (zimnica)

Ostra lub przewlekła choroba zakaźna, wywoływana przez pierwotniaki z rodzaju Plasmodium (zarodziec), przenoszone przez komary. Jest to jedna z najważniejszych chorób, o których warto wiedzieć przed wybraniem się w podróż. Co roku około 400 milionów osób zapada na malarię. Wiąże się to z faktem, że ponad 40% ludności Ziemi żyje w strefach klimatycznych, sprzyjających występowaniu przenoszących ją komaró

czytaj dalej

Schistosomoza

Choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry. Ich jaja wydalane z moczem lub w zależności od gatunku z kałem dostają się do wody, gdzie uwalniają się z nich postaci larwalne, żerujące na ślimakach. Po paru tygodniach przekształcają się one w cerkarie. Te ostatnie podczas kąpieli lub brodzenia w wodzie dostają się do organizmu człowieka, gdzie zajmują tkanki i naczynia żylne, zwłaszcza trzewne.

czytaj dalej

Śpiączka afrykańska (trypanosomoza afrykańska)

Choroba pasożytnicza, wywoływana przez wiciowce Tryponosoma gambiense i Trypanosoma rhodesiense, przenoszone przez muchę tse-tse, pasożytującą w osoczu, limfie, płynie mózgowo - rdzeniowym. Występuje ona na kontynencie afrykańskim między 150 szerokości geograficznej północnej a 200 szerokości geograficznej południowej, na terenach występowania much. Przebieg może być ciężki, dochodzi do wyniszczenia, śpiączki i śmierci.

czytaj dalej

Świerzb

Choroba pasożytnicza ludzi i zwierząt, wywołana przez różne odmiany świerzbowca. Zmiany mają postać nitkowatych korytarzy, drążonych przez samice tego roztocza w skórze (głównie brzucha, przestrzeni międzypalcowych, dołów pachowych), są silnie swędzące, często ulegają stanom zapalnym. Do zakażenia dochodzi na drodze bezpośredniego kontaktu ze skó

czytaj dalej

Tężec

Ostra choroba zakaźna, wywoływana przez toksyny laseczki Clostridium tetani. Zakażenie następuje głównie przez zanieczyszczenie rany (nawet niewielkiej czy otarć naskórka) zakażoną glebą. Objawy: szczękościsk, skurcze mięśni twarzy i karku, następnie drgawki całego ciała (może nastąpić śmierć przez uduszenie). Uodpornienie szczepionką przeciwtężcową zaleca się nie tylko na okoliczność wyjazdu.

czytaj dalej

Wąglik

Choroba zakaźna zwierząt roślinożernych, wywołana przez bakterię Bacillus anthracis, wyjątkowo rzadko występująca u ludzi. Przetrwalniki tej bakterii charakteryzują się wysoką odpornością na niskie i wysokie temperatury oraz na szereg środków dezynfekcyjnych. Zakażenie przenosi się przez kontakt ze zwierzętami lub produktami pochodzenia zwierzęcego (skóra, mięso, krew, wełna).

czytaj dalej

Wirusowe zapalenia wątroby (zwane powszechnie żółtaczkami)

Są szeroko rozpowszechnione na świecie, zwłaszcza w krajach o niższych standardach zdrowotnych. Szczepienia dostępne przeciw WZW A i B zalecane są dlatego wszystkim podróżującym osobom. Typy A, E Przenoszone są drogą pokarmową lub przez bezpośredni kontakt z chorym. Objawy mogą być niecharakterystyczne, przypominające grypę; zażó

czytaj dalej

Zaburzenia snu i czuwania (Jet lag)

Jest angielską nazwą zaburzeń snu i czuwania, związanych z długimi podróżami lotniczymi oraz zmianą stref czasowych. Najbardziej uciążliwe dla podróżnych staje się zwykle przekraczanie więcej niż czterech stref czasowych w krótkim czasie, zwłaszcza gdy lecimy na wschód. Niektóre objawy charakteryzujące jet lag to: zmęczenie, bezsenność, zaburzenia żołądkowo - jelitowe, zaburzenia cyklu menstruacyjnego u kobiet.

czytaj dalej

Żółta gorączka

Epidemiczna i endemiczna ostra choroba zakaźna wywoływana przez wirusy z rodzaju Flavivirus, przenoszone na człowieka wraz z ukłuciem komara. Choroba ta występuje między 150 szerokości geograficznej północnej a 150 szerokości geograficznej południowej. Objawy początkowo są niecharakterystyczne: gorączka, wymioty (krwawe), białkomocz, może dojść do martwicy wątroby.

czytaj dalej

Zdrowie w krajach Azji

Zestawienie informacji na temat wymaganych zaświadczeń zdrowotnych, zalecanych szczepień ochronnych i zagrożeń chorobowych przy podróży do krajów Azji.


Powiadomienia

Informujcie mnie o nowych, ciekawych
materiałach publikowanych w portalu

Najnowsze artykuły

Flames of... Baku

Top of the top - Iran!

Oman - to zdecydowanie więcej niż jedyne państwo na literę "O".

Nepal - My first time

e-Tourist Visa do Indii - wyjaśniamy szczegóły

Stambuł z zupełnie innej perspektywy

Cud w indyjskiej Agrze na miarę drugiego Taj Mahal

Do Mongolii bez wizy

Muktinath (Jomsom) Trekking - profil wysokości i statystyka

Bezpłatne wycieczki po Dosze dla pasażerów Qatar Airways

 

HIV i AIDS


powrót do
poprzedniej strony
  zobacz zalecane szczepienia
w poszczególnych krajach

AIDS to poważny zespół objawów klinicznych będący konsekwencją zakażenia HIV (ludzki wirus niedoboru odporności), późne stadium infekcji HIV, zespół nabytego niedoboru odporności, sukcesywnie wyniszczający organizm. Powoduje on rozwój zakażeń oportunistycznych w organizmie oraz szereg innych komplikacji zdrowotnych.

Po raz pierwszy przypadki AIDS zostały opisane w 1981 roku. Każdego dnia na świecie zakaża się HIV około 15 tys. osób, z czego blisko 10% stanowią dzieci. Każdego dnia na świecie umiera z powodu AIDS około 8 tys. osób! Blisko 5O% zakażeń dotyczy osób między 16 o 24 rokiem życia.

HIV i AIDS występują we wszystkich krajach. Na świecie pod koniec roku 2001 ponad 40 milionów osób było zakażonych HIV lub chorych na AIDS. Tylko w roku 2001 zakażeniu uległo blisko 5 milionów osób, z czego około 42% stanowiły kobiety. Od początku pandemii na świecie, czyli przez ostatnie 20 lat, z przyczyn związanych z HIV i AIDS zmarło ponad 20 milionów osób, a ponad 14 milionów dzieci straciło oboje rodziców. 

Regionem najbardziej dotkniętym skutkami pandemii jest Afryka Podzwrotnikowa. W różnych państwach tego rejonu zakażonych HIV lub chorych na AIDS jest nawet 45% populacji. Pandemia szerzy się tam głównie drogą kontaktów heteroseksualnych, a takie czynniki jak ogólnie zła sytuacja zdrowotna, bieda, współistnienie innych chorób zakaźnych, w szczególności gruźlicy, ograniczony dostęp do usług medycznych i wiele innych sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się zakażeń.

Szacuje się, że w tym regionie każdego dnia z przyczyn związanych z HIV i AIDS umiera 5 tys. osób. Nieco wolniej pandemia rozprzestrzenia się w regionie Karaibów czy w Ameryce Łacińskiej.

W ciągu ostatnich dwóch lat szczególny niepokój problematyka ta wzbudza w regionie Europy Wschodniej. Wyjątkowo niepokojąca sytuacja panuje na Ukrainie, gdzie według szacunków UNAIDS żyje około 450 tys. osób zakażonych HIV i/lub chorych na AIDS. W Federacji Rosyjskiej każdego miesiąca rejestruje się ponad 5,5 tys. zakażeń, a szacunkowe dane podają nawet milion osób zakażonych. W krajach Europy Zachodniej, dzięki kontynuacji działań prewencyjnych oraz wprowadzeniu terapii antyretrowirusowej, sytuacja nieco się ustabilizowała. Obserwuje się spadek zachorowań na AIDS oraz niewielką dynamikę nowych zakażeń HIV. W ostatnim czasie pojawiły się jednak doniesienia z niektórych krajów (Włochy) o nowych, zmutowanych podtypach HIV, opornych na terapię antyretrowirusową. W Polsce od początku epidemii do 30 czerwca 2002 r. wykryto w sumie 7629 zakażeń HIV. Wśród ogółu zakażeń przeważały osoby między 20 a 29 rokiem życia (52,6%).

W ogólnej liczbie zakażeń przeważają mężczyźni, jednak w ostatnim czasie obserwuje się wzrost ich liczby u kobiet. Wynika to z faktu, że coraz więcej zakażeń następuje poprzez kontakty seksualne. Szacuje się, że w naszym kraju żyje z HIV około 15 tys. osób. 

Dotychczas nie wynaleziono leku, którym można by wyleczyć AIDS, ani też skutecznej szczepionki chroniącej przed zakażeniem HIV. Ryzyko zakażenia HIV zależy jednak w dużej mierze od zachowania człowieka.

HIV można zakazić się m.in. przez:

 • kontakty seksualne bez zabezpieczenia (tzn. bez prezerwatywy),
 • wstrzykiwanie narkotyków dożylnych sprzętem używanym przez inne osoby, 
 • zabiegi wykonane niesterylnym sprzętem, nie tylko medyczne, ale też kosmetyczne, jak przekłuwanie uszu czy wykonanie tatuażu!
 • kontakt z krwią innych osób, w tym transfuzje nieprzebadanej krwi i jej preparatów,
 •  przeszczepy tkanek lub narządów od osób zakażonych.

HIV nie można zakazić się poprzez codzienne kontakty z osobami zakażonymi, jak przebywanie w tym samym pomieszczeniu, wspólne używanie toalety, kaszel czy katar. Insekty nie przenoszą zakażenia HIV.

Nie umiemy wyleczyć AIDS, ale wiemy, w jaki sposób skutecznie ustrzec się przed zakażeniem HIV, a więc nie zachorować na AIDS. 

Pamiętaj o kilku prostych zasadach, które pomogą ustrzec się przed zakażeniem HIV!

 • W kontaktach seksualnych z osobą nieznaną lub niedawno poznaną zawsze używaj prezerwatywy.
  Nie każdy, kto wygląda elegancko i dobrze się zachowuje jest zdrowy!
 • Nie używaj wspólnie z innymi osobami sprzętu do wstrzykiwania narkotyków!
 • Picie alkoholu w nadmiernych ilościach sprawia, że stajesz się bezkrytyczny w stosunku do siebie i otoczenia, a więc bezbronny wobec HIV; stosowanie narkotyków może mieć podobny efekt!
 • O ile nie jest to konieczne, unikaj zabiegów medycznych i kosmetycznych w krajach o gorszych standardach zdrowotnych!
 • Zawsze pomyśl o konsekwencjach, zanim zdecydujesz się na ryzykowne zachowanie!
 • Ujemny wynik testu w kierunku HIV nie jest pewnym dowodem braku zakażenia. Osoba, która wykonała test, maże być w okresie tzw. okienka serologicznego, tzn. jest zakażona, ale jeszcze nie można wykryć zakażenia testem. Okres okienka serologicznego może trwać do kilkunastu miesięcy!
 • HIV może zakazić się każdy człowiek, niezależnie od narodowości, płci czy statusu materialnego.
  Każdy człowiek, a więc także TY 

Warto sprawdzić

Informacje dodatkowe

autor: Dr Anna Marzec - Bogusławska
copyright: Krajowe Centrum ds. AIDS http://www.aids.gov.pl
źródło: "zanim wybierzesz się w podróż... pomyśl o zdrowiu" Poradnik, wydanie II, Poznań 2002

Zdrowie w podróży


Podróżowanie z dziećmi Duże ryzyko dla dzieci stanowi zachorowanie na malarię, dlatego zawsze należy szczególnie wnikliwie rozważyć podróże z małymi dziećmi na tereny, na których choroba ta występuje powszechnie.

Podręczna apteczka podróżnika Jeżeli wybieramy się w regiony, gdzie występuje malaria, należy zasięgnąć porady lekarza w punkcie konsultacyjnym dla osób wyjeżdżających za granicę, by odpowiednio dobrał on tabletki chroniące przed zakażeniem.

Osoby starsze a podróże Warto sprawdzić, czy w miejscu, do którego się udajemy znajdują się odpowiednie struktury pomocy medycznej, gdzie w razie potrzeby uzyskamy pomoc.

Ciąża a podróże Kobieta ciężarna planująca wyruszenie w podróż powinna w każdym przypadku zasięgnąć porady lekarza...

Choroby przenoszone przez insekty Należy podkreślić, że ukąszenia czy ukłucia owadów mogą stać się nie tylko przyczyną groźnych, wymienionych niżej chorób. Mogą też powodować reakcje alergiczne, często przebiegające gwałtownie i ciężko.

Choroba lokomocyjna Nieprzyjemne objawy to zazwyczaj: zawroty głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty. Widoczna jest bladość powłok skórnych.

Bezpieczna woda i żywność Dodanie szczypty soli do pojemnika przegotowanej wody poprawi jej smak.

Zdrowie w Podróży - Informacje praktyczne Ryzyko, na jakie narażone są osoby podróżujące zależy od kierunku podróży, jej warunków oraz długości pobytu.

więcej artykułów »
Newsletter Informujcie mnie o nowych, ciekawych
materiałach publikowanych w portalutransAzja.pl to serwis internetowy promujący indywidualne podróże po Azji. Przez wirtualny przewodnik po miastach opisuje transport, zwiedzanie, noclegi, jedzenie w wielu lokalizacjach w Azji. Dzięki temu zwiedzanie Chin, Indii, Nepalu, Tajlandii stało się prostsze. Poza tym, transAzja.pl prezentuje dane klimatyczne sponad 3000 miast, opisuje zalecane szczepienia ochronne i tropikalne zagrożenia chorobowe, prezentuje też informacje konsularne oraz kursy walut krajów Azji. Pośród usług dostępnych w serwisie są pośrednictwo wizowe oraz tanie bilety lotnicze. Dodatkowo dzięki rozbudowanemu kalendarium znaleźć można wszystkie święta religijnie i święta państwowe w krajach Azji. Serwis oferuje także możliwość pisania travelBloga oraz publikację zdjęć z podróży.

© 2004 - 2024 transAzja.pl, wszelkie prawa zastrzeżone